Personvernerklæringen er en beskrivelse av hvordan XLmann AS behandler personopplysningene vi får tilgang til fra brukere av nettbutikken. Det kan være opplysninger du selv frivillig fyller inn eller opplysninger som innhentes via informasjonskapsler/cookies og som lagres på din datamaskin eller mobile enhet.

Sist oppdatert: 6. juni 2018.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person. Slike opplysninger er nødvendig for at du skal kunne handle i nettbutikken vår. Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med vår markedsføring. Dette gjøres for eksempel ved å sende deg relevant informasjon etter at du har godkjent at vi kan sende det til deg. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

XLmann AS er et helnorsk selskap og selger kun til norske forbrukere, derfor er det norsk lov som gjelder for virksomheten.

Sikkerhet i nettbutikken

Når du taster inn personopplysninger eller kortdetaljer i vår kasse-løsning skjer det i en forbindelse som er sikret ved SSL (Secure Socket Layer). Du kan sjekke dette ved å se først på adresselinjen vår. Der står det: https://, samt bilde av en grønn hengelås. Det betyr at opplysningene blir kryptert så ingen andre kan avlese dem. Opplysninger om ditt bankkort og fødsels-/personnummer blir kun mottatt av Klarna som er vår betalingsløsning. Les gjerne deres personvernsærklering her. Det betyr at XLmann ikke har tilgang til disse opplysningene. XLmann får tilgang til ditt navn, din bestillings-, leverings- og øvrige kontaktopplysninger.

Behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om eller for å kunne betjene deg som kunde hos oss. Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt.

Det er valgfritt for deg om du vil oppgi fødsles-og personnummer i kassen hos XLmann.no. Dette blir spurt om fordi vår betalingsleverandør har alternative betalingsløsninger for deg og en utsatt betaling/kreditt kan kreve kredittsjekk før den innvilges av dem. Velger du å ikke oppgi dette kan du kun forhåndsbetale med kort.

Dersom vi må behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen og din forespørsel til oss.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Disse personopplysningene behandles hos XLmann.no

For at du skal kunne handle hos XLmann.no må vi vite til hvem og hvor vi skal sende varene. Vi vil derfor trenge å vite din e-postadresse, din fysiske adresse, telefonnummer, kort sagt administrative opplysninger.

Det kreves ikke personopplysninger for å se seg rundt i vår nettbutikk og alt som oppgis skal være oppgitt frivillig av deg.

Her hentes personopplysningene fra

Alle opplysninger som behandles av Xlmann blir enten fylt ut av deg, våre tredjepartsleverandører eller de blir registret som informasjonskapsler/cookies. For tiden er det Posten/Bring, Klarna, Facebook/Instagram og MailChimp som våre tredjepartsleverandører. Disse har ikke tillatelse til å bruke disse data uten din aktive tillatelse til det.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) §2-7b regulerer en leverandør sin bruk av informasjonskapsler. XLmann.no har tilpasset sine tjenester til gjeldende lovverk.

Informasjonskapselene samler inn informasjon om din bruk av nettbutikken i form av hvilke undersider du besøker og hvor lenge du blir på sidene. Nettleserinnstillinger, IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, internettleverandør (ISP), dato og tid for besøk blir også registrert.

De fleste moderne nettlesere aksepterer cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren din slik at disse ikke blir akseptert. Dersom du ikke aksepterer bruk av cookies vil du kunne oppleve at noen funksjoner ikke fungerer optimalt.

XLmann.no bruker cookies for det formål å overføre kommunikasjon til og fra nettbutikken og som er nødvendig for å levere en tjeneste etter din uttrykkelige forespørsel, for eksempel gjennomføre et kjøp. Detaljert cookie policy med oversikt over hva vi samler av cookies og hvordan dette brukes finner du her.

Hva er en informasjonskapsel/cookie?

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin eller mobilenhet når brukeren åpner/går til en nettside. Denne tekstfilen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt i nettbutikken. Du kan når som helst slette denne historikken selv. Fordelen med å ha denne er at du slipper å gjøre samme ting hver gang du besøker oss, f.eks oppgi passord på din side hos oss.

Cookie er nyttig for både deg og XLmann

En cookie kan være nyttig for både deg og XLmann. Som eier av nettbutikken kan XLmann tilpasse tjenestene ut fra informasjonene som blir lagret. For deg som bruker kan besøket på nettsiden oppleves som mer brukervennlig og tilpasset og du kan utføre forespørsler, f.eks automatisk innlogging eller kjøpe noe.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysningene fra oss er underlagt taushetsplikt og kan ikke bruke disse uten din aktive tillatelse til det.

Lagring av data

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Hubspots datalagringsrutiner.

Rett til innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting

Dersom du mener at XLmann har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan også kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportalitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. XLmann har etablert en rolle som behandlingsansvarlig og som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er Daglig Leder Børge A Krogstad, og kan kontaktes på følgende måter:

E-post: post@xlmann.no

Mobil: 99 10 74 77

Adresse: XLmann AS, Nansetgata 5, 3256 Larvik

Klage på behandling

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.